Абас

Разбор слова «Абас» по составу с обозначениями / Розбір слова «Абас» за будовою з позначеннями / Разбор слова «Абас» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "Абас"

RU Разбор слова «Абас» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абас» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абас» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абас"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «Абас» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «Абас» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «Абас» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "Абас".

Разбор слова «Абас» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
КореньАбас
Нулевое окончание-□
Розбір слова «Абас» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
КоріньАбас
Нульове закінчення-□
Разбор слова «Абас» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
КораньАбас
Нулявы канчатак-□
Morphemes in the word "Абас"
MorphemeSpelling
RootАбас
Null ending-□

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «Абалхан» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абалхан» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абалхан» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абалхан"
RU Разбор слова «Абан» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абан» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абан» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абан"
RU Разбор слова «абандон» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абандон» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абандон» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абандон"
RU Разбор слова «абанец» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абанец» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абанец» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абанец"
RU Разбор слова «абант» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абант» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абант» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абант"
RU Разбор слова «абас» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абас» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абас» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абас"
RU Разбор слова «Абасири» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абасири» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абасири» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абасири"
RU Разбор слова «Абасмирза» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абасмирза» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абасмирза» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абасмирза"
RU Разбор слова «Абасылах» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абасылах» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абасылах» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абасылах"
RU Разбор слова «абатмент» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абатмент» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абатмент» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абатмент"
RU Разбор слова «абатский» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абатский» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абатский» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абатский"
RU Разбор слова «Абатский» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абатский» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абатский» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абатский"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.