Аверьянов

Разбор слова «Аверьянов» по составу с обозначениями / Розбір слова «Аверьянов» за будовою з позначеннями / Разбор слова «Аверьянов» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "Аверьянов"

RU Разбор слова «Аверьянов» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Аверьянов» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Аверьянов» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Аверьянов"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «Аверьянов» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «Аверьянов» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «Аверьянов» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "Аверьянов".

Разбор слова «Аверьянов» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
КореньАверьянов
Нулевое окончание-□
Розбір слова «Аверьянов» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
КоріньАверьянов
Нульове закінчення-□
Разбор слова «Аверьянов» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
КораньАверьянов
Нулявы канчатак-□
Morphemes in the word "Аверьянов"
MorphemeSpelling
RootАверьянов
Null ending-□

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «аверсивность» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аверсивность» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аверсивность» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аверсивность"
RU Разбор слова «аверсивный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аверсивный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аверсивный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аверсивный"
RU Разбор слова «Аверченков» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Аверченков» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Аверченков» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Аверченков"
RU Разбор слова «Авершин» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Авершин» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Авершин» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Авершин"
RU Разбор слова «аверьевит» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аверьевит» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аверьевит» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аверьевит"
RU Разбор слова «Аверьян» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Аверьян» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Аверьян» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Аверьян"
RU Разбор слова «Аверьянович» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Аверьянович» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Аверьянович» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Аверьянович"
RU Разбор слова «Авессалом» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Авессалом» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Авессалом» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Авессалом"
RU Разбор слова «авестийский» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авестийский» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авестийский» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авестийский"
RU Разбор слова «авестский» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авестский» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авестский» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авестский"
RU Разбор слова «Авзония» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Авзония» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Авзония» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Авзония"
RU Разбор слова «авиаавария» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авиаавария» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авиаавария» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авиаавария"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.