абес

Разбор слова «абес» по составу с обозначениями / Розбір слова «абес» за будовою з позначеннями / Разбор слова «абес» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "абес"

RU Разбор слова «абес» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абес» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абес» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абес"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «абес» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «абес» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «абес» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "абес".

Разбор слова «абес» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньабес
Нулевое окончание-□
Розбір слова «абес» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньабес
Нульове закінчення-□
Разбор слова «абес» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньабес
Нулявы канчатак-□
Morphemes in the word "абес"
MorphemeSpelling
Rootабес
Null ending-□

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «абернатит» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абернатит» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абернатит» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абернатит"
RU Разбор слова «аберрантный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аберрантный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аберрантный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аберрантный"
RU Разбор слова «аберрационный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аберрационный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аберрационный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аберрационный"
RU Разбор слова «аберрация» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аберрация» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аберрация» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аберрация"
RU Разбор слова «аберрировать» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аберрировать» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аберрировать» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аберрировать"
RU Разбор слова «аберроскоп» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аберроскоп» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аберроскоп» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аберроскоп"
RU Разбор слова «абессив» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абессив» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абессив» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абессив"
RU Разбор слова «Абзагир» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абзагир» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абзагир» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абзагир"
RU Разбор слова «Абзайдин» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абзайдин» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абзайдин» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абзайдин"
RU Разбор слова «Абзал» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абзал» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абзал» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абзал"
RU Разбор слова «абзац» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абзац» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абзац» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абзац"
RU Разбор слова «абзацный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абзацный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абзацный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абзацный"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.