абстракционизм

Разбор слова «абстракционизм» по составу с обозначениями / Розбір слова «абстракционизм» за будовою з позначеннями / Разбор слова «абстракционизм» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "абстракционизм"

RU Разбор слова «абстракционизм» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абстракционизм» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абстракционизм» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абстракционизм"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «абстракционизм» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «абстракционизм» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «абстракционизм» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "абстракционизм".

Разбор слова «абстракционизм» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньабстрак-
Суффикс-изм
Суффикс-ци-
Суффикс-он-
Нулевое окончание-□
Розбір слова «абстракционизм» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньабстрак-
Суфікс-изм
Суфікс-ци-
Суфікс-он-
Нульове закінчення-□
Разбор слова «абстракционизм» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньабстрак-
Суфікс-изм
Суфікс-ци-
Суфікс-он-
Нулявы канчатак-□
Morphemes in the word "абстракционизм"
MorphemeSpelling
Rootабстрак-
Suffix-изм
Suffix-ци-
Suffix-он-
Null ending-□

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «абстрактнейший» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абстрактнейший» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абстрактнейший» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абстрактнейший"
RU Разбор слова «абстрактно» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абстрактно» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абстрактно» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абстрактно"
RU Разбор слова «абстрактно-нравственный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абстрактно-нравственный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абстрактно-нравственный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абстрактно-нравственный"
RU Разбор слова «абстрактно-этический» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абстрактно-этический» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абстрактно-этический» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абстрактно-этический"
RU Разбор слова «абстрактность» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абстрактность» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абстрактность» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абстрактность"
RU Разбор слова «абстрактный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абстрактный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абстрактный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абстрактный"
RU Разбор слова «абстракционист» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абстракционист» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абстракционист» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абстракционист"
RU Разбор слова «абстракционистский» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абстракционистский» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абстракционистский» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абстракционистский"
RU Разбор слова «абстракция» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абстракция» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абстракция» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абстракция"
RU Разбор слова «абстяга» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абстяга» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абстяга» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абстяга"
RU Разбор слова «абстяк» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абстяк» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абстяк» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абстяк"
RU Разбор слова «абсурд» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абсурд» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абсурд» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абсурд"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.