абхазец

Разбор слова «абхазец» по составу с обозначениями / Розбір слова «абхазец» за будовою з позначеннями / Разбор слова «абхазец» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "абхазец"

RU Разбор слова «абхазец» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абхазец» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абхазец» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абхазец"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «абхазец» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «абхазец» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «абхазец» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "абхазец".

Разбор слова «абхазец» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньабхаз-
Суффикс-ец
Нулевое окончание-□
Розбір слова «абхазец» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньабхаз-
Суфікс-ец
Нульове закінчення-□
Разбор слова «абхазец» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньабхаз-
Суфікс-ец
Нулявы канчатак-□
Morphemes in the word "абхазец"
MorphemeSpelling
Rootабхаз-
Suffix-ец
Null ending-□

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «Абуш» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абуш» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абуш» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абуш"
RU Разбор слова «Абуюсуп» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абуюсуп» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абуюсуп» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абуюсуп"
RU Разбор слова «Абуязид» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абуязид» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абуязид» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абуязид"
RU Разбор слова «Абуязит» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абуязит» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абуязит» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абуязит"
RU Разбор слова «абхаз» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абхаз» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абхаз» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абхаз"
RU Разбор слова «Абхаз» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абхаз» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абхаз» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абхаз"
RU Разбор слова «Абхазия» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абхазия» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абхазия» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абхазия"
RU Разбор слова «абхазка» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абхазка» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абхазка» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абхазка"
RU Разбор слова «абхазо-грузинский» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абхазо-грузинский» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абхазо-грузинский» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абхазо-грузинский"
RU Разбор слова «абхазский» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абхазский» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абхазский» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абхазский"
RU Разбор слова «абхазско-северокавказский» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абхазско-северокавказский» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абхазско-северокавказский» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абхазско-северокавказский"
RU Разбор слова «абхурит» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абхурит» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абхурит» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абхурит"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.