авант-роковый

Разбор слова «авант-роковый» по составу с обозначениями / Розбір слова «авант-роковый» за будовою з позначеннями / Разбор слова «авант-роковый» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "авант-роковый"

RU Разбор слова «авант-роковый» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авант-роковый» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авант-роковый» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авант-роковый"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «авант-роковый» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «авант-роковый» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «авант-роковый» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "авант-роковый".

Разбор слова «авант-роковый» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньавант-
Корень-рок-
Суффикс-ов-
Окончание-ый
Розбір слова «авант-роковый» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньавант-
Корінь-рок-
Суфікс-ов-
Закінчення-ый
Разбор слова «авант-роковый» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньавант-
Корань-рок-
Суфікс-ов-
Канчатак-ый
Morphemes in the word "авант-роковый"
MorphemeSpelling
Rootавант-
Root-рок-
Suffix-ов-
Ending-ый

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «авансцена» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авансцена» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авансцена» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авансцена"
RU Разбор слова «авант-поп» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авант-поп» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авант-поп» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авант-поп"
RU Разбор слова «авант-прог» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авант-прог» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авант-прог» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авант-прог"
RU Разбор слова «авант-рок» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авант-рок» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авант-рок» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авант-рок"
RU Разбор слова «авант-рок-группа» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авант-рок-группа» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авант-рок-группа» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авант-рок-группа"
RU Разбор слова «авант-рокер» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авант-рокер» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авант-рокер» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авант-рокер"
RU Разбор слова «авантаж» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авантаж» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авантаж» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авантаж"
RU Разбор слова «авантажнейший» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авантажнейший» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авантажнейший» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авантажнейший"
RU Разбор слова «авантажно» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авантажно» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авантажно» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авантажно"
RU Разбор слова «авантажность» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авантажность» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авантажность» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авантажность"
RU Разбор слова «авантажный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авантажный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авантажный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авантажный"
RU Разбор слова «авантитул» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авантитул» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авантитул» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авантитул"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.