авральный

Разбор слова «авральный» по составу с обозначениями / Розбір слова «авральный» за будовою з позначеннями / Разбор слова «авральный» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "авральный"

RU Разбор слова «авральный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авральный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авральный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авральный"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «авральный» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «авральный» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «авральный» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "авральный".

Разбор слова «авральный» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньавраль-
Суффикс-н-
Окончание-ый
Розбір слова «авральный» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньавраль-
Суфікс-н-
Закінчення-ый
Разбор слова «авральный» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньавраль-
Суфікс-н-
Канчатак-ый
Morphemes in the word "авральный"
MorphemeSpelling
Rootавраль-
Suffix-н-
Ending-ый

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «авраамический» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авраамический» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авраамический» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авраамический"
RU Разбор слова «Авраамов» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Авраамов» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Авраамов» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Авраамов"
RU Разбор слова «аврал» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аврал» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аврал» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аврал"
RU Разбор слова «авралить» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авралить» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авралить» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авралить"
RU Разбор слова «авральнейший» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авральнейший» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авральнейший» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авральнейший"
RU Разбор слова «аврально» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «аврально» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «аврально» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "аврально"
RU Разбор слова «авральщина» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авральщина» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авральщина» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авральщина"
RU Разбор слова «Аврам» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Аврам» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Аврам» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Аврам"
RU Разбор слова «Аврамий» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Аврамий» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Аврамий» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Аврамий"
RU Разбор слова «Аврамов» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Аврамов» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Аврамов» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Аврамов"
RU Разбор слова «Аврамчик» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Аврамчик» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Аврамчик» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Аврамчик"
RU Разбор слова «авран» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «авран» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «авран» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "авран"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.