автомотоклуб

Разбор слова «автомотоклуб» по составу с обозначениями / Розбір слова «автомотоклуб» за будовою з позначеннями / Разбор слова «автомотоклуб» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "автомотоклуб"

RU Разбор слова «автомотоклуб» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автомотоклуб» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автомотоклуб» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автомотоклуб"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «автомотоклуб» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «автомотоклуб» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «автомотоклуб» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "автомотоклуб".

Разбор слова «автомотоклуб» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньавто-
Корень-мото-
Корень-клуб
Нулевое окончание-□
Розбір слова «автомотоклуб» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньавто-
Корінь-мото-
Корінь-клуб
Нульове закінчення-□
Разбор слова «автомотоклуб» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньавто-
Корань-мото-
Корань-клуб
Нулявы канчатак-□
Morphemes in the word "автомотоклуб"
MorphemeSpelling
Rootавто-
Root-мото-
Root-клуб
Null ending-□

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «автомодельный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автомодельный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автомодельный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автомодельный"
RU Разбор слова «автомойка» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автомойка» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автомойка» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автомойка"
RU Разбор слова «автомонитор» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автомонитор» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автомонитор» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автомонитор"
RU Разбор слова «автомонстр» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автомонстр» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автомонстр» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автомонстр"
RU Разбор слова «автоморфизм» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автоморфизм» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автоморфизм» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автоморфизм"
RU Разбор слова «автомотовладелец» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автомотовладелец» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автомотовладелец» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автомотовладелец"
RU Разбор слова «автомотолотерея» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автомотолотерея» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автомотолотерея» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автомотолотерея"
RU Разбор слова «автомотолюбитель» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автомотолюбитель» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автомотолюбитель» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автомотолюбитель"
RU Разбор слова «автомоторный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автомоторный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автомоторный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автомоторный"
RU Разбор слова «автомотосекция» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автомотосекция» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автомотосекция» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автомотосекция"
RU Разбор слова «автомотоспорт» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автомотоспорт» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автомотоспорт» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автомотоспорт"
RU Разбор слова «автомотоспортивный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автомотоспортивный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автомотоспортивный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автомотоспортивный"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.