автономия

Разбор слова «автономия» по составу с обозначениями / Розбір слова «автономия» за будовою з позначеннями / Разбор слова «автономия» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "автономия"

RU Разбор слова «автономия» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автономия» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автономия» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автономия"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «автономия» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «автономия» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «автономия» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "автономия".

Разбор слова «автономия» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньавтономи-
Окончание
Розбір слова «автономия» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньавтономи-
Закінчення
Разбор слова «автономия» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньавтономи-
Канчатак
Morphemes in the word "автономия"
MorphemeSpelling
Rootавтономи-
Ending

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «автонимный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автонимный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автонимный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автонимный"
RU Разбор слова «Автоном» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Автоном» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Автоном» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Автоном"
RU Разбор слова «автономизация» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автономизация» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автономизация» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автономизация"
RU Разбор слова «автономист» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автономист» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автономист» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автономист"
RU Разбор слова «автономистский» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автономистский» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автономистский» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автономистский"
RU Разбор слова «автономический» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автономический» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автономический» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автономический"
RU Разбор слова «автономнейший» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автономнейший» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автономнейший» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автономнейший"
RU Разбор слова «автономно» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автономно» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автономно» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автономно"
RU Разбор слова «автономный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автономный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автономный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автономный"
RU Разбор слова «Автономов» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Автономов» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Автономов» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Автономов"
RU Разбор слова «автообзвон» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автообзвон» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автообзвон» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автообзвон"
RU Разбор слова «автообозреватель» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автообозреватель» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автообозреватель» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автообозреватель"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.