безбытный

Разбор слова «безбытный» по составу с обозначениями / Розбір слова «безбытный» за будовою з позначеннями / Разбор слова «безбытный» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "безбытный"

RU Разбор слова «безбытный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «безбытный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «безбытный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "безбытный"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «безбытный» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «безбытный» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «безбытный» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "безбытный".

Разбор слова «безбытный» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Корень-быт-
Суффикс-н-
Приставкабез-
Окончание-ый
Розбір слова «безбытный» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Корінь-быт-
Суфікс-н-
Префіксбез-
Закінчення-ый
Разбор слова «безбытный» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Корань-быт-
Суфікс-н-
Прыстаўкабез-
Канчатак-ый
Morphemes in the word "безбытный"
MorphemeSpelling
Root-быт-
Suffix-н-
Prefixбез-
Ending-ый

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «безбровость» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «безбровость» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «безбровость» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "безбровость"
RU Разбор слова «безбровый» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «безбровый» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «безбровый» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "безбровый"
RU Разбор слова «безбумажный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «безбумажный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «безбумажный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "безбумажный"
RU Разбор слова «безбурно» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «безбурно» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «безбурно» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "безбурно"
RU Разбор слова «безбурность» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «безбурность» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «безбурность» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "безбурность"
RU Разбор слова «безбурный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «безбурный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «безбурный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "безбурный"
RU Разбор слова «безвалютица» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «безвалютица» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «безвалютица» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "безвалютица"
RU Разбор слова «безвариантный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «безвариантный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «безвариантный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "безвариантный"
RU Разбор слова «безваттный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «безваттный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «безваттный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "безваттный"
RU Разбор слова «Безвель» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Безвель» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Безвель» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Безвель"
RU Разбор слова «безверетённый» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «безверетённый» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «безверетённый» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "безверетённый"
RU Разбор слова «безверие» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «безверие» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «безверие» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "безверие"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.