упорный

Разбор слова «упорный» по составу с обозначениями / Розбір слова «упорный» за будовою з позначеннями / Разбор слова «упорный» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "упорный"

RU Разбор слова «упорный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «упорный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «упорный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "упорный"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «упорный» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «упорный» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «упорный» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "упорный".

Разбор слова «упорный» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньупорн-
Окончание-ый
Розбір слова «упорный» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньупорн-
Закінчення-ый
Разбор слова «упорный» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньупорн-
Канчатак-ый
Morphemes in the word "упорный"
MorphemeSpelling
Rootупорн-
Ending-ый

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «упомянутый» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «упомянутый» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «упомянутый» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "упомянутый"
RU Разбор слова «упомянуть» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «упомянуть» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «упомянуть» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "упомянуть"
RU Разбор слова «упор» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «упор» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «упор» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "упор"
RU Разбор слова «упористый» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «упористый» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «упористый» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "упористый"
RU Разбор слова «упорно» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «упорно» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «упорно» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "упорно"
RU Разбор слова «упорность» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «упорность» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «упорность» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "упорность"
RU Разбор слова «упорото» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «упорото» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «упорото» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "упорото"
RU Разбор слова «упоротость» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «упоротость» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «упоротость» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "упоротость"
RU Разбор слова «упоротый» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «упоротый» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «упоротый» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "упоротый"
RU Разбор слова «упороть» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «упороть» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «упороть» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "упороть"
RU Разбор слова «упороться» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «упороться» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «упороться» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "упороться"
RU Разбор слова «упорство» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «упорство» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «упорство» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "упорство"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.