абъюрация

Разбор слова «абъюрация» по составу с обозначениями / Розбір слова «абъюрация» за будовою з позначеннями / Разбор слова «абъюрация» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "абъюрация"

RU Разбор слова «абъюрация» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абъюрация» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абъюрация» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абъюрация"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «абъюрация» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «абъюрация» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «абъюрация» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "абъюрация".

Разбор слова «абъюрация» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньабъюраци-
Окончание
Розбір слова «абъюрация» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньабъюраци-
Закінчення
Разбор слова «абъюрация» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньабъюраци-
Канчатак
Morphemes in the word "абъюрация"
MorphemeSpelling
Rootабъюраци-
Ending

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «Абчу» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абчу» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абчу» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абчу"
RU Разбор слова «абшайдер» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абшайдер» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абшайдер» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абшайдер"
RU Разбор слова «Абшарай» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абшарай» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абшарай» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абшарай"
RU Разбор слова «абшид» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абшид» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абшид» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абшид"
RU Разбор слова «абшит» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абшит» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абшит» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абшит"
RU Разбор слова «абштрих» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абштрих» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абштрих» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абштрих"
RU Разбор слова «абы» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абы» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абы» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абы"
RU Разбор слова «абыз» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абыз» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абыз» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абыз"
RU Разбор слова «Абызов» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абызов» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абызов» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абызов"
RU Разбор слова «Абырабыт» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абырабыт» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абырабыт» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абырабыт"
RU Разбор слова «Абысал» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «Абысал» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «Абысал» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "Абысал"
RU Разбор слова «абьюз» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «абьюз» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «абьюз» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "абьюз"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.