автограф-сессия

Разбор слова «автограф-сессия» по составу с обозначениями / Розбір слова «автограф-сессия» за будовою з позначеннями / Разбор слова «автограф-сессия» па саставе з абазначэннямі / The morphemic structure of the word "автограф-сессия"

RU Разбор слова «автограф-сессия» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автограф-сессия» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автограф-сессия» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автограф-сессия"

RU Ниже приведен морфемный разбор (морфемный анализ) слова «автограф-сессия» с обозначениями и показана его словообразовательная структура и характеристика. UK Нижче наведено морфемний розбір (морфемний аналіз) слова «автограф-сессия» з позначеннями та показано його словотвірну структуру та характеристику. BE Ніжэй прыведзены марфемны разбор (марфемны аналіз) слова «автограф-сессия» з абазначэннямі і паказана яго словаўтваральная структура і характарыстыка. EN Below is the morphemic structure of the word "автограф-сессия".

Разбор слова «автограф-сессия» по составу (морфемный анализ)
МорфемаЧасть слова
Кореньавто-
Корень-граф-
Корень-сесси-
Окончание
Розбір слова «автограф-сессия» за будовою (морфемний аналіз)
МорфемаЧастина слова
Коріньавто-
Корінь-граф-
Корінь-сесси-
Закінчення
Разбор слова «автограф-сессия» па саставе (марфемны аналіз)
МарфемаЧастка слова
Кораньавто-
Корань-граф-
Корань-сесси-
Канчатак
Morphemes in the word "автограф-сессия"
MorphemeSpelling
Rootавто-
Root-граф-
Root-сесси-
Ending

RU См. также UK Див. також BE Гл. таксама EN See also

RU Разбор слова «автогонщик» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автогонщик» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автогонщик» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автогонщик"
RU Разбор слова «автогравюра» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автогравюра» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автогравюра» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автогравюра"
RU Разбор слова «автоград» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автоград» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автоград» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автоград"
RU Разбор слова «автоградец» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автоградец» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автоградец» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автоградец"
RU Разбор слова «автограмма» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автограмма» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автограмма» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автограмма"
RU Разбор слова «автограф» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автограф» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автограф» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автограф"
RU Разбор слова «автографический» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автографический» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автографический» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автографический"
RU Разбор слова «автографичный» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автографичный» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автографичный» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автографичный"
RU Разбор слова «автография» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автография» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автография» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автография"
RU Разбор слова «автогрейдер» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автогрейдер» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автогрейдер» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автогрейдер"
RU Разбор слова «автогрузовой» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автогрузовой» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автогрузовой» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автогрузовой"
RU Разбор слова «автогужевой» по составу (морфемный анализ) UK Розбір слова «автогужевой» за будовою (морфемний аналіз) BE Разбор слова «автогужевой» па саставе (марфемны аналіз) EN Morphemes in the word "автогужевой"

Made by Anton Vasetenkov.

If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you really-really like my work, you can support me by buying me a coffee.