FHIR Converter

FHIR Converter

FHIR Converter is an online XML-JSON converter for FHIR resources.

FHIR Converter
DeveloperAnton Vasetenkov
RegistrationOptional
TypeHealthcare
DescriptionAn online XML-JSON converter for FHIR resources.
Written inTypeScript
PlatformWeb application
Initial releaseNovember 6, 2022
Latest releaseNovember 6, 2022
Current statusActive
FHIR Converter
XML
JSON